نخستین مسابقه کتاب خوانی پایش کتاب به اتمام رسید پس از مشخص شدن امتیازات و قرعه کشی ,نفرات برتر معرفی می شوند

۹۹-compressor